facebook
Regio

Inwonersonderzoek Woonvisie

In 2020 stelt de gemeente Molenlanden haar nieuwe woonvisie op. Hierin legt zij het woonbeleid voor de komende jaren vast.

Verschillende opgaven komen hierin te staan. Denk aan thema’s zoals; Voor wie moeten de komende jaren vooral nieuwe woningen worden gebouwd? Om wat voor type woningen moet het daarbij gaan? Maar ook thema’s als het verduurzamen van bestaande woningen of het langer zelfstandig wonen krijgen een plek in de visie.

Het is daarbij belangrijk dat de mening van onze inwoners wordt meegenomen. Daarom hoort de Gemeente Molenlanden graag hoe u over het wonen in de gemeente Molenlanden denkt.

Deze enquete is niet meer beschikbaar