facebook

Lek en Waard Wonen

Op 1 april 2017 zijn Woningstichting Nieuw-Lekkerland en Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen gefuseerd. De fusiecorporatie gaat door onder de naam Lek en Waard Wonen.

Lek en Waard Wonen
Dorpslaan 50
2957 XG  Nieuw-Lekkerland

Telefoonnummer: 0184-68 81 81

Lek en Waard Wonen is een maatschappelijke organisatie die werkt aan goed wonen met acceptabele woonlasten en leefbare wijken, vooral voor mensen met een lager inkomen of een kwetsbare positie op de woningmarkt. Dit doen we samen met onze partners. Wij verbinden ons met bewoners en maatschappelijke partners om – in overleg met elkaar en door middel van samenwerking – invulling te geven aan leefbare dorpskernen in de gemeente Molenwaard. De medewerkers zetten hun talenten in om professioneel, klantgericht en slagvaardig te werken.